Ecologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Drijvende woningen en andere bouwwerken hebben door hun ligging op het water een sterke relatie met het milieu. Om de impact op het milieu direct en indirect te beperken streven wij ernaar de woningen zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en te realiseren. Dit is mogelijk door zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen en materialen te vermijden die weliswaar duurzaam zijn, maar bijvoorbeeld door uitloging op het oppervlakte water een negatieve impact hebben zoals bijvoorbeeld koper, zink of lood. Bij de keuze uit duurzame materialen verdienen Cradle 2 Cradle materialen hierbij de voorkeur, en ook is het mogelijk op andere terreinen duurzame winst te boeken. Op energetisch vlak valt hierbij te denken aan hoge isolatie waarden, het gebruik van warmtepompen en warmte terugwinning en toepassing van fotovoltaïsche, passieve en thermische zonne-energie. Daarnaast kan men denken aan opvang en gebruik van regen en oppervlaktewater voor koeling en grijswatergebruik.

Door toepassing van deze en nog verder te ontwikkelen technieken zal het steeds haalbaarder worden in de toekomst energie passieve, autarkische, of zelfs energie actieve drijvende woningen en bouwwerken te realiseren welke niet alleen duurzaam zijn voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

NEO