Typologie


Drijvende woningen kan men onderverdelen in verschillende typen.

De meest oudste en meest bekende drijvende woonvorm is het varend schip dat tevens voor bewoning geschikt is gemaakt. Dit betreft doorgaans binnenvaartschepen welke oorspronkelijk voor transport werden gebruikt, maar in een later stadium een vaste ligplaats kregen en voornamelijk voor bewoning werden gebruikt. Vrijwel altijd zijn dit schepen met een stalen casco dat regelmatig naar een werf moet voor onderhoud.

De meest voorkomende vorm in nederland is de woonark, bestaande uit een betonnen casco met een doorgaans een opbouw van houtskelet. Deze betonnen casco’s hebben het voordeel ten opzichte van stalen casco’s dat ze een stuk minder onderhoudsgevoelig zijn, maar zijn daarentegen minder mobiel. In verband met de geldende regelgeving op de meeste locaties in Nederland ontwerpt AquaTecture doorgaans woningen met dit type casco.

De laatste tijd wordt er ook vaker gebouwd met de zogeheten positieve drijflichamen. Dit systeem is uit Canada geïmporteerd en bestaat uit een kern van polystyreen (piepschuim) met rondom een betonnen wapening. Op dit type zijn ook weer varianten ontwikkeld zoals bijvoorbeeld het aluminium drijfsysteem van Aqualife. Deze systemen hebben als nadeel dat het zwaartepunt hoger komt te liggen. Om de stabiliteit te kunnen waarborgen vangt men dit doorgaans op door het platform te verbreden. Voordeel van dit systeem is dat alle vertrekken zich boven de waterlijn bevinden, maar om meerdere bouwlagen te kunnen realiseren moeten de plaatselijke regels wel een royale bouwhoogte toestaan.

NEO