Bouwproces

AquaTecture bouwt zelf geen drijvende woningen. Dit gebeurt doorgaans in nauw overleg met een gerenommeerde arkenbouwer, of indien gewenst, met een aannemer. De bouwkosten zijn sterk afhankelijk van het ontwerp, de gekozen materialen en de uitvoerder, maar voor een grove indicatie van de bouwkosten kunt u 1500 euro per m2 hanteren. De ontwerpkosten varieren sterk per opdracht. Doorgaans worden deze gerelateerd aan de bouwkosten van het project, en bedragen voor een volledig ontwerp en bouwtraject rond de 7% van de bouwkosten.

De duur van het bouwproces is tevens afhankelijk van bovengenoemde factoren. Ten opzichte van de bouw van een huis op het land is het bouwproces echter vele malen efficienter doordat bij de meeste (grotere) arkenbouwers alle disciplines zich onder een dak bevinden, en er weersonafhankelijk doorgebouwd kan worden. Het bouwproces kan ook wel vergeleken worden met het productieproces van bijvoorbeeld een auto. Van begin tot eind wordt de woning in een fabriek gebouwd, en eenmaal voltooid kan de woning in zijn geheel naar de plaats van bestemming worden vervoerd.

De maximale afmetingen van een nieuw te bouwen drijvende woning worden bepaald door de plaatselijk geldende regels welke weer sterk kunnen verschillen per locatie. Daarnaast kan de transportroute van productie naar locatie bepalend zijn i.v.m. breedte van te passeren sluizen, diepgang van kanalen en rivieren en doorvoerhoogtes van bruggen. Toch kunnen ook deze beperkingen soms omzeilt worden. De drijvende woningen in de wijk Terwijde in Leidsche Rijn, Utrecht liggen bijvoorbeeld allen in een afgesloten kanaal. Deze woningen werden voor het grootste deel over het water getransporteerd, maar het laatste stuk vond plaats over de weg waarvoor o.a. de A2 voor enige tijd afgesloten diende te worden. Indien dit voor een individuele woning moet gebeuren is dit vanzelfsprekend wel een kostbare aangelegenheid.

NEO