watervilla noord holland

Deze drijvende woning is deels split level uitgevoerd. Omdat er vanuit de gemeente een beperking gold ten opzichte van de maximale zichtvlak oppervlakte, d.w.z. het langs gevel gedeelte zichtbaar boven het wateroppervlak, moest er om tegemoet te kunnen komen aan de functie en gebruiksoppervlakte wensen van de opdrachtgevers een groot deel van de woning onder het wateroppervlak gerealiseerd worden. Voor de Home cinema en wijnkelder was dit juist wenselijk, maar voor de extra slaapkamer was wel daglicht toetreding gewenst. Omdat dit door de diepe ligging niet mogelijk was via een zijgevel, is er voor gekozen dit middels bovenlichten te realiseren en zijn er horizontale ramen geplaatst in het terras welke daglicht doorlaten naar de onder gelegen slaapkamer.

NEO